close
H

We bouwen betere bedrijven, om Business Beyond Generations te realiseren.

Dat Heylen Group zich inzet voor duurzaamheid is niet enkel een statement, het toont aan dat we streven naar een duurzamere toekomst.

Heylen Group is zich ervan bewust hoe belangrijk duurzaamheid is om de groei en het succes van het bedrijf op lange termijn te garanderen. Daarom streven we naar een betere bedrijfsvoering.

Een landschap in ontwikkeling

Heylen Group blijft zich voortdurend inzetten voor duurzaamheid en we waarderen de vooruitgang die onze partners tot nu toe hebben gemaakt. Om op dit momentum verder te bouwen, hebben we een toekomstplan voor Heylen Group opgesteld, die is samengevat in ons initiatief ‘Building Better Business’. Centraal in dit initiatief staat het 3B Framework, dat is ontworpen om aan te sluiten bij het bestaande 3C strategische framework van Heylen Group.

Het 3B Framework is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: financieel, strategisch en menselijk kapitaal. Het vormt een uitgebreide leidraad voor onze toekomstige inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Door ons op deze pijlers te focussen, willen we blijven bouwen aan een duurzame toekomst die voordelen oplevert voor ons bedrijf, onze partners en de planeet in zijn geheel.

Building Better Business

Asset 2-1

Verantwoord investeren

Financieel kapitaal

Heylen Group Holding

 • Inzetten voor PRI (Principes voor verantwoord beleggen)

Heylen Group Bedrijven

 • Bedrijfsethiek toepassen
Asset 3-1

Actief strijden tegen klimaatverandering

Strategisch kapitaal

Heylen Group Holding

 • Actief strijden tegen CO2-uitstoot en opkomen voor duurzaamheidsprestaties

Heylen Group Bedrijven

 • Werk in uitvoering
  • Klimaat en circulariteit
  • Duurzame producten en diensten
  • Duurzame leveranciers
Asset 4-1

Medewerkers betrekken

Menselijk kapitaal

Heylen Group Holding

 • Menselijke betrokkenheid ontwikkelen

Heylen Group Bedrijven

 • Bevordering
  • Geëngageerde medewerkers
  • Verbonden gemeenschappen

Duurzaamheid als kern

Voor al deze kapitalen werden belangrijke duurzaamheidsthema’s geselecteerd die te maken hebben met duurzame investeringen, klimaatacties en werknemersbetrokkenheid. Duurzaamheid is een prioriteit voor ons hele portfolio van bedrijven en industrieën, met de focus op het verminderen van onze eigen koolstofvoetafdruk, het investeren in energiezuinige oplossingen en het voorzien in duurzame carrièremogelijkheden voor onze werknemers.

Heylen Group is er dus van overtuigd dat duurzaamheid de basis is om toekomstbestendig en succesvol te blijven.