close
Beste bezoek(st)er,

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen. Uw gegevens zijn bij Heylen Group in goede handen. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving en de vereisten van de EU-Verordening gegevensbescherming (beter bekend als GDPR) die vanaf 25 mei 2018 in heel Europa van kracht wordt. In geen geval verkopen wij uw gegevens aan derden. Hierna informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens bij Heylen Group.

Voor opmerkingen of vragen over gegevensbescherming kan u ons telefonisch contacteren op 014/23.16.26 (tijdens kantooruren) of per e-mail op privacy@heylengroup.com.

Wij zullen u dan graag verder helpen.

  1. Onze contactgegevens en onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Deze informatie over de gegevensbescherming is van toepassing op de verwerking van gegevens door Gruppo XII BVBA, met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 8/214, België, KBO 0543.754.977, en de met haar verbonden en aan haar gelieerde vennootschappen (hierna “Heylen Group” genoemd).

De verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Heylen Group kan u contacteren op dit adres (t.a.v. de dienst Gegevensbescherming), telefonisch op 014/23.16.26 (tijdens kantooruren)  of per email (privacy@heylengroup.com).

  1. Doeleinden van gegevensverwerking en de verwerkingsgronden

2.1 Toegang tot onze website

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw toestel automatisch informatie naar de server van onze website en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand. Daar hebben wij geen invloed op.

De volgende informatie wordt ook opgeslagen zonder uw tussenkomst en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

In zoverre de GDPR hierop van toepassing is, gebeurt de verwerking van het IP-adres en de andere gegevens op grond van artikel 6, lid 1, f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hieronder opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. Uw identiteit kan evenwel niet onmiddellijk uit de verzamelde gegevens worden afgeleid en we zullen dat ook niet doen.

Het IP-adres van uw toestel en de overige hierboven vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 52 dagen en vervolgens automatisch verwijderd. Verder maken wij voor onze website gebruik van zogenaamde cookies en trackingprocedures. De precieze procedures en de gegevens die hiervoor worden gebruikt, worden verder toegelicht in punt 2.3.

2.2. Gegevensverwerking in het kader van contactformulier

Indien u ons via het contactformulier uw e-mailadres en naam meedeelt, zullen wij u contacteren in het kader van uw verzoek. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres te allen tijde kosteloos intrekken. Daarvoor kan u ons een kort bericht sturen (privacy@heylengroup.com).

Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd één jaar na het afsluiten van de laatste contacten.

2.3. Onlinecontacten en websiteoptimalisatie

2.3.1 Cookies – Algemene informatie

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw toestel (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze site bezoekt. Indien deze cookies persoonsgegevens zijn, worden ze gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt daarbij in de optimalisatie van onze website. Cookies beschadigen uw toestel niet, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval in verband staat met het gebruikte toestel. Dit betekent niet dat we onmiddellijk kennis krijgen van uw identiteit. U gebruikt onze website dan ook zo anoniem mogelijk.

Het gebruik van cookies dient om het gebruik van onze website voor u beter en aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u onze website hebt bezocht. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site. Daarnaast maken wij uit gebruiksvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies, die voor een bepaalde tijd op uw eindtoestel worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zal deze automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest en welke items en instellingen u hebt gemaakt zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren om onze website te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om bij uw bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u deze voordien al eens bezocht. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

De bewaartermijn van de cookies varieert en hangt af van het beoogde gebruik.

2.3.2 Google Analytics

Voor de op behoefte gerichte vormgeving en continue optimalisatie van onze webpagina’s maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. “(“Google”). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

en eventueel verdere informatie worden doorgegeven naar een server van Google in de Verenigde Staten en in onze opdracht verwerkt. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website van Heylen Group te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en op behoeften gerichte vormgeving van deze internetpagina’s.

Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens het bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat identificatie niet mogelijk is (zgn. IP-maskering).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor voorziene instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zal kunnen gebruiken. U kunt ook het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van deze browser add-on voorkomen. Als alternatief voor de browser add-on kan u, met name voor browsers op mobiele toestellen, ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw toestel. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

2.3.3. WordPress

2.3.4 Gebruik van Google Invisible reCAPTCHA

Voor een aantal van onze functies, gebruikt deze website “Invisible reCAPTCHA”, een dienst van Google Inc. “(“Google”). Deze zorgt ervoor dat de registratie van uw gegevens daadwerkelijk via een mens verloopt en dat misbruik via machine-geïnduceerde gebruik zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Google verwerkt hiervoor verschillende gegevens, waaronder het IP-adres van het toestel waarmee de registratie plaatsvindt, maar ook andere informatie die aangeeft dat er sprake is van een menselijke tussenkomst. De verwerking gebeurt zowel binnen Europa als in de VS (de doorgifte naar de VS gebeurt op basis van het zogenaamde Privacy Shield). Google voegt het IP-adres dat zij ontving in het kader van “Invisible reCAPTCHA” niet samen met gegevens van andere Google-services. Het privacybeleid van Google is van toepassing, beschikbaar op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

De hierboven beschreven gegevensverwerking vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, f) GDPR.

De bescherming van onze informaticasystemen en in het bijzonder de bescherming van de functionaliteit van onze website moet beschouwd worden als een gerechtvaardigd belang.

De bepalingen in deze privacyverklaring ten aanzien van het algemeen recht van bezwaar blijven vanzelfsprekend gelden.

  1. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de onder 2.3.2. en 2.3.4. beschreven verwerking, geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers buiten Europese Economische Ruimte. De onder 2.3.2 en 2.3.4. genoemde verwerking houdt een doorgifte van persoonsgegevens in naar de servers van Google Inc. die zich in de VS bevinden. De gegevens worden doorgegeven in overeenstemming met de beginselen van het zogenaamde EU-US Privacy Shield.

  1. Altijd onder uw controle! Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

Naast het recht om uw toestemming te herroepen, heeft u in bepaalde gevallen nog de volgende rechten:

Bovendien kan op grond van artikel 21, lid 1 GDPR tegen de verwerking van gegevens bezwaar worden gemaakt om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene of voor direct marketing doeleinden.

Dit algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle in deze Privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden die worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, f) GDPR.

Volgens GDPR zijn wij alleen verplicht een dergelijk algemeen bezwaar in te voeren als u ons redenen van groot belang (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid) geeft.

  1. Beveiliging van gegevens

Alle door u overgemaakte persoonsgegevens worden verzonden met behulp van de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en beproefde standaard, die bijvoorbeeld ook in internetbankieren wordt gebruikt. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan de aangesloten s op de http (d.w.z. https://…) in de adresbalk van uw browser of aan het slotsymbool in uw browser.

Indien u klachten heeft dan staan wij steeds klaar voor u om deze met zorg te behandelen.

Bent u niet akkoord met onze werkwijze, dan u steeds contact opnemen onze toezichthoudende autoriteit:

Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35

B-1000 Brussel

T+32 (0)2 274 48 00

E-mail: commission@privacycommission.be

Website: http://www.privacycommission.be

Heeft u nog vragen? Neem dan gewoon contact met ons op. Wij staan tot uw beschikking met woorden en daden!

Versie/status: 17.05.2018

.